Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.05.2019 17:29

Karta obstarávania #VZ2018-075-OTE-ORG
Rezervní hardware pro potřeby servisních oprav a vybavení nových zaměstnanců - pracovní stanice

Informácie

ID zákazky
1758
Názov predmetu
Rezervní hardware pro potřeby servisních oprav a vybavení nových zaměstnanců - pracovní stanice
Číslo spisu VO
VZ2018-075-OTE-ORG
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
230 000,00 Kč
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet obstarávania

Dodávka rezervního hardware pro potřeby servisních oprav a vybavení nových zaměstnanců

Stručný opis obstarávania

Dodávka hardware dle specifikace v příloze

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta na předkládání nabídek
19.12.2018 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
19.12.2018 13:00:00
Lehota viazanosti ponuky
20.03.2019 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Městský úřad Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Procesný garant
Ing. Lubomír Otepka
lubomir.otepka@muznojmo.cz
+420 603888385

Dokumenty