Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 09.12.2023 18:43

Karta obstarávania #220/2021
Opakovaná zákazka - Výmena a oprava technologickej linky (Časť I: Výroba a montáž dopravníkovej reťaze a modulárnych pásov)

Informácie

ID zákazky
17634
Názov predmetu
Opakovaná zákazka - Výmena a oprava technologickej linky (Časť I: Výroba a montáž dopravníkovej reťaze a modulárnych pásov)
Číslo spisu
220/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
42417310-8 - Dopravníkové pásy
Doplňujúci CPV
42417300-5 - Príslušenstvo dopravníkov
45255400-3 - Montážne práce
45111300-1 - Demontážne práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Výroba a montáž dopravníkovej reťaze a modulárnych pásov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.02.2022 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
11.02.2022 11:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty