Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.05.2024 13:51

Karta obstarávania #OM22JAM020
Lezecké chyty

Informácie

ID zákazky
17809
Názov predmetu
Lezecké chyty
Číslo spisu
OM22JAM020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
37400000-2 - Športový tovar a výbava
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie lezeckých chytov pre potreby Slvenského horolezeckého spolu JAMES. Chyty musia spĺňať požiadavky stanovené Medzinárodnou federáciou športového lezenia (IFSC).

The subject of the contract is the supply of climbing holds for the needs of the Slovak Mountaineering Association JAMES. The holds must meet the requirements set by the International Federation of Sport Climbing (hereinafter "IFSC").

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.02.2022 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
24.02.2022 12:15:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Slovenský horolezecký spolok JAMES
Adresa
Junácka 6
Bratislava
83280, Slovenská republika
Procesný garant
Marek Halmo
halmo@obstarame.sk
+421 949581914

Dokumenty