Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.08.2022 18:03

Karta zákazky #MAGS OVO 50336/2019
Nákup IKT s príslušenstvom

Táto zákazka je súčasťou DNS #MAGS OVO 50336/2019 IT HW a podpora

Informácie

ID zákazky
18069
Názov predmetu
Nákup IKT s príslušenstvom
Číslo spisu
MAGS OVO 50336/2019
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
100 000,00 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom tejto výzvy je kúpa a dodanie IKT v množstve 100ks monitorov a 80ks notebookov s príslušenstvom. Podrobnosti vrátane požadovanej lehoty dodania sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zákazka sa radí medzi zelené verejné obstarávanie.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Zelené VO

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.03.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Petra Hritzová

Dokumenty