Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 09:37

Karta obstarávania #538/2022
Uhlíkové kefy a šmyky 2022/23

Detail správy #190700

Dátum a čas doručenia
08.03.2022 14:39:11
Od
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Komu
Všetkým
Typ
Iný dokument k zákazke
Predmet
Zákazka sa nedelí na časti

Dobrý deň,

tak ako sa uvádza v o Výzve na predloženie cenovej ponuky:

- bod 5.5 Vyhodnocuje sa: Celková cena všetkých položiek bez DPH.

- alebo bod  8.1 Cenová   ponuka   predmetu zákazky, sa predkladá na celý predmet zákazky cez webovú aplikáciu JOSEPHINE.

- alebo bod 13.1  Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia  ponuka na celý predmet zákazky =  najnižšia  CENA SPOLU V € BEZ DPH ZA CELÚ ZÁKAZKU.

Zákazka sa nedelí na časti, vyhodnocuje sa celková cena všetkých položiek bez DPH.