Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2023 20:15

Karta obstarávania #538/2022
Uhlíkové kefy a šmyky 2022/23

Informácie

ID zákazky
18076
Názov predmetu
Uhlíkové kefy a šmyky 2022/23
Číslo spisu
538/2022
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
52 844,00 EUR
Hlavný CPV
31660000-0 - Uhlíkové elektródy
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky sú uhlíkové kefy a šmyky pre električky, pre atypické menovité napätie 600 V DC. Presný názov, rozmer, katalógové číslo a predpokladaná spotreba na 2 roky sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
10.03.2022 12:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Tóthová
alena.tothova@dpmk.sk
+421 556407346

Dokumenty