Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.02.2024 11:31

Karta obstarávania #010/2022/VO-§117
Nákup a dodávka drenážnej malty a škárovacej hmoty pre potreby BPMK, s.r.o.

Komunikácia