Stav: Ukončená

Serverový čas: 21.03.2023 14:20

Karta obstarávania #013/2022/VO-§117
Nákup a dodávka zdravotechniky - wc misy, umývadlá, batérie a rôzne sanitárne výrobky pre potreby BPMK, s.r.o.

Komunikácia