Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.05.2024 13:19

Karta obstarávania #820/2022
Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky

Informácie

ID zákazky
18232
Názov predmetu
Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky
Číslo spisu
820/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
40 000,00 EUR
Hlavný CPV
03220000-9 - Zelenina, ovocie a orechy
Doplňujúci CPV
03221100-7 - Koreňová a hľuzová zelenina
03221113-1 - Cibuľa
03212100-1 - Zemiaky
03221230-7 - Papriky
03221240-0 - Paradajka
03221270-9 - Uhorka
03221300-9 - Listová zelenina
03221310-2 - Hlávkový šalát
03221400-0 - Kapustovitá zelenina
03221410-3 - Kapusta
03221420-6 - Karfiol
03221430-9 - Brokolica
03221440-2 - Ružičkový kel
03221112-4 - Mrkva
03221111-7 - Červená repa
03222300-6 - Netropické ovocie
03222321-9 - Jablká
03222322-6 - Hrušky
03222331-2 - Marhule
03222332-9 - Broskyne
03222334-3 - Slivky
03222340-8 - Hrozno
03222110-7 - Tropické ovocie
03222111-4 - Banány
03222210-8 - Citróny
03222220-1 - Pomaranče
03222240-7 - Mandarínky
03222230-4 - Grepy
03222118-3 - Kivi
15332180-9 - Melóny
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zadávanej zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok čerstvého ovocia, zeleniny a zemiakov vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru do skladových priestorov podľa opisu predmetu zákazky a špecifikácie uvedenej v prílohe č. 2. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej akostnej triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ. Množstvá sú určené podľa súčasného počtu stravníkov a nie sú pre verejného obstarávateľa záväzné, nakoľko sa ich počet počas zmluvného vzťahu môže zmeniť. Celkové množstvá jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.03.2022 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Adresa
Garbiarska 4
Košice - mestská časť Staré Mesto
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Viera Danková
vo.sspmk@gmail.com
+421 911216832

Dokumenty