Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 20:40

Karta obstarávania #826/2022
Zdravotnícky materiál - Jednorazové rukavice

Informácie

ID zákazky
18568
Názov predmetu
Zdravotnícky materiál - Jednorazové rukavice
Číslo spisu
826/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zadávanej zákazky je dodávka zdravotníckeho materiálu - jednorazových rukavíc podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1.
Požiadavka na úspešného uchádzača:
- Predloženie technického (produktového) listu výrobkov v slovenskom alebo českom jazyku
- EÚ vyhlásenie o zhode v slovenskom alebo českom jazyku
- predloženie vzorky výrobkov vo veľkosti „L“ (základné balenie.)

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.03.2022 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Adresa
Garbiarska 4
Košice - mestská časť Staré Mesto
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Viera Danková
vo.sspmk@gmail.com
+421 911216832

Dokumenty