Stav: Ukončená

Serverový čas: 10.12.2022 06:05

Karta zákazky #DNS12021-005
III.2. Zberové vozidlo pre zvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu s lisovacou nadstavbou a zhutňovaním, hmotnosť do 12t

Komunikácia