Stav: Ukončená

Serverový čas: 21.07.2018 15:20

Karta obstarávania #TZ/DA/1/2017
DOSTAWA OPON ZIMOWYCH WRAZ Z MONTAŻEM

Informácie

ID zákazky
190
Názov predmetu
DOSTAWA OPON ZIMOWYCH WRAZ Z MONTAŻEM
Číslo spisu VO
TZ/DA/1/2017
Číslo z vestníka VO
TZ/DA/1/2017
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zamówienie regulaminowe (poza ustawowe)
Typ obstarávania
Zamówienie regulaminowe (poza ustawowe) - Przetarg nieograniczony
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
15 000.00 PLN
Hlavný CPV
34352100-0 - Pneumatiky pre nákladné vozidlá
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
NUTS
PL224 - Czestochowski
Stručný opis obstarávania

Przedmiotem postępowania jest dostawa opon zimowych do pojazdów samochodowych PWiK o/Częstochowskiego S.A. w Częstochowie.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Opony fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2017 r, z usługą montażu i wyważenia kół. Opony powinny być o parametrach nie gorszych niż podane o ile nie jest podany konkretny model opony. Realizacja w serwisie na terenie miasta Częstochowy w terminie 5 dni od złożenia zamówienia. Sprzedawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na opony. Zapłata w terminie 30 dni od otrzymania faktury. W nawiasach nr rejestracyjne pojazdów, których dotyczy zakup.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenie postępowania bez wyboru oferty.

Termíny

Składanie ofert (Ponuka (len jedna obálka))
13.10.2017 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
Adresa
Jaskrowska 14/20
Częstochowa
42202, Poľská republika
Procesný garant
Dymitr Angełow
dangelow@pwik.czest.pl
+48 601681870