Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.07.2018 15:22

Karta obstarávania #R1-9/198/2017
Rekonštrukcia príjazdovej cesty k CPO v UNB Nemocnica Ružinov

Informácie

ID zákazky
191
Názov predmetu
Rekonštrukcia príjazdovej cesty k CPO v UNB Nemocnica Ružinov
Číslo spisu VO
R1-9/198/2017
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
101 000.00 EUR
Hlavný CPV
45233142-6 - Práce na oprave ciest
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis obstarávania

Ide o vykonanie rekonštrukčných stavebných prác na celom cestnom telese príjazdovej komunikácie k CPO nemocnice.
Predmetná komunikácia je situovaná na streche podzemného kolektora. Z konštrukčného hľadiska je objekt kolektora prevedený ako žel.betónová konštrukcia montovaná z typových prvkov MS-RP.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Rekonštrukcia príjazdovej cesty k CPO v UNB Nemocnica Ružinov (Ponuka (len jedna obálka))
16.10.2017 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
Jiří Zlámal
zlamal@unb.sk
+421 905369890

Dokumenty