Stav: Ukončená

Serverový čas: 02.04.2023 13:17

Karta obstarávania #019/2022/VO-§117
Nákup a dodávka PPR materiálu pre rozvody vody a kúrenia pre potreby BPMK, s.r.o.

Komunikácia