Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.09.2023 19:31

Karta obstarávania #19137
Vytvorenie jednotného systému umožňujúceho sledovanie vybraných parametrov

Informácie

ID zákazky
19137
Názov predmetu
Vytvorenie jednotného systému umožňujúceho sledovanie vybraných parametrov
Číslo spisu
19137
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Vytvorenie jednotného systému umožňujúceho sledovanie vybraných parametrov na základe poskytnutých údajov z riadiacich systémov a na základe požiadaviek z doteraz nemonitorovaných procesov. Tento celok umožní podľa časovej značky na hotovom výrobku zobraziť všetky informácie o vstupoch do tohto výrobku (od príjmu mlieka, cez jeho skladovanie, tepelné ošetrenie, následné skladovanie a spracovanie v jednotlivých technologických celkoch). Tiež umožní monitorovať všetky materiálové vstupy – prísady, obaly – už od ich príchodu do podniku. Okrem toho aj technologické parametre jednotlivých procesov použitých vo výrobe a identifikáciu osôb zodpovedných za hlavné činnosti na jednotlivých pracoviskách, ale aj vstupujúcich do výrobných priestorov.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.03.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
MILSY a.s.
Adresa
Partizánska 224/B
Bánovce nad Bebravou
957 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Róbert Tassy
obstaravanie@certis.sk
+421 905611424

Dokumenty