Stav: Zrušená

Serverový čas: 24.05.2024 05:40

Karta obstarávania #MK/A/2022/12943
Zber a vyhodnotenie dát o statickej doprave Mestskej časti Sídlisko Ťahanovce

Informácie

ID zákazky
19299
Názov predmetu
Zber a vyhodnotenie dát o statickej doprave Mestskej časti Sídlisko Ťahanovce
Číslo spisu
MK/A/2022/12943
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
20 000,00 EUR
Hlavný CPV
71311200-3 - Poradenské služby pre oblasť dopravných systémov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Získané dáta o zaparkovaných motorových vozidlách poskytnú informácie potrebné k prijatiu kvalifikovaných rozhodnutí pre vyberanie poplatkov za vyhradené parkovacie miesta, na výstavbu parkovísk a zavedenie plošnej parkovacej politiky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.04.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Andrea Milčevičová
andrea.milcevicova@kosice.sk
+421 6419592

Dokumenty