Stav: Zrušená

Serverový čas: 04.10.2023 13:32

Karta obstarávania #19430
Paletovací regálový systém

Informácie

ID zákazky
19430
Názov predmetu
Paletovací regálový systém
Číslo spisu
19430
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodávka a montáž paletovacieho regálového systému do novopostavenej haly, pôdorysné rozmery haly: 32 500 mm x 13 491 mm. Od vstupnej brány po regálový systém bude vynechaný manipulačný priestor dlhý minimálne 8 500 mm. Manipulačná ulička medzi regálmi pre VZV bude 4 000 mm. Paletovací regálový systém vybavený vjazdovými regálmi bude po oboch stranách haly. Výška palety bude 1 900/1 400 mm. Spolu je požadované vytvorenie 368 paletovacích miest. Pravá strana regálového systému od vstupu do haly – regál 1 pre uloženie 128 paliet. Ľavá strana regálového systému od vstupu do haly - regál 2 pre uloženie 240 paliet.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.03.2022 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
MILSY a.s.
Adresa
Partizánska 224/B
Bánovce nad Bebravou
957 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Róbert Tassy
obstaravanie@certis.sk
+421 905611424

Dokumenty