Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 16.04.2024 16:25

Karta obstarávania #3/2018
Nemocnica Rázsochy - búracie práce

Informácie

ID zákazky
1944
Názov predmetu
Nemocnica Rázsochy - búracie práce
Číslo spisu
3/2018
Číslo z vestníka VO
2027-MSP
Číslo z vestníka EU
2018/S 023-047581
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
17 503 746,07 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky sú búracie práce a odstránenie vybraných častí stavebných objektov nedokončenej Fakultnej
nemocnice s poliklinikou Rázsochy vrátane prípravy projektovej dokumentácie a s tým súvisiaca inžinierska činnosť.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.03.2018 09:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. PhD. Ondrej Kuruc
ondrej.kuruc@health.gov.sk
+421 259373297

Dokumenty