Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.11.2022 14:25

Karta obstarávania #831/2022
Maliarske a natieračské práce

Informácie

ID zákazky
19445
Názov predmetu
Maliarske a natieračské práce
Číslo spisu
831/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
15 000,00 EUR
Hlavný CPV
45442100-8 - Maliarske a natieračské práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky sú stavebné práce pozostávajúce z maliarskych a natieračských prác podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 na obdobie 12 mesiacov, resp. do vyčerpania finančného limitu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.04.2022 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Adresa
Garbiarska 4
Košice - mestská časť Staré Mesto
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Viera Danková
vo.sspmk@gmail.com
+421 911216832

Dokumenty