Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.01.2023 08:40

Karta obstarávania #2021-130
Náhradné diely pre riadiaci systém Chemickej úpravne vody Mitsubishi.

Informácie

ID zákazky
19460
Názov predmetu
Náhradné diely pre riadiaci systém Chemickej úpravne vody Mitsubishi.
Číslo spisu
2021-130
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
42961000-0 - Povelové a riadiace systémy
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup a dodanie nových náhradných kariet pre riadiaci systém Chemickej
úpravne vody Mitsubishi, v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 Špecifikácia+ návrh na plnenie kritéria.
Dodanie s dopravou a vyložením na miesto určenia podľa špecifikácie obstarávateľa.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.04.2022 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty