Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.07.2018 15:23

Karta obstarávania #997/2017
Dodávka elektrickej energie na rok 2018

Informácie

ID zákazky
198
Názov predmetu
Dodávka elektrickej energie na rok 2018
Číslo spisu VO
997/2017
Číslo z vestníka VO
14183-WYT 201/2017
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Podlimitné zákazky
Typ obstarávania
Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
36 500.00 EUR
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Dodávka elektrickej energie na rok 2018

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Vstupné kolo (Ostatné/Kritériá)
27.10.2017 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o.
Adresa
A. Hrehovčíka 1
Michalovce
07101, Slovenská republika
Procesný garant
Peter Mika
mika@pnmi.sk
+421 566818102

Dokumenty