Stav: Stornovaná

Serverový čas: 21.07.2018 15:22

Karta obstarávania #1/2017
Monitor vitálnych funkcií 10,4"

Informácie

ID zákazky
201
Názov predmetu
Monitor vitálnych funkcií 10,4"
Číslo spisu VO
1/2017
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Nadlimitné zákazky
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
6 000.00 EUR
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Monitor vitálnych funkcií, anestéza

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
16.10.2017 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovenská republika
Procesný garant
Miroslava Skorodenská
miroslava.skorodenska@unlp.sk
+421 556152792

Dokumenty