Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.05.2019 17:26

Karta obstarávania #VO ŤČ LS 1,3 opak.
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Nemšová, Drietoma na roky 2019 - 2022

Informácie

ID zákazky
2028
Názov predmetu
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Nemšová, Drietoma na roky 2019 - 2022
Číslo spisu VO
VO ŤČ LS 1,3 opak.
Číslo z vestníka VO
17218-MSS
Číslo z vestníka EU
2018/S 231-528149
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
4 852 340,00 EUR
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.01.2019 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
09.01.2019 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Odštepný závod Trenčín
Adresa
Hodžova 38
Trenčín
911 52, Slovenská republika
Procesný garant
Karol Oravec
karol.oravec@lesy.sk
+421 000000000

Dokumenty

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na VC Nemšová č. 4

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
902 625,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na VC Drietoma č. 1

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 056 271,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na VC Drietoma č. 2

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 340 345,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na VC Drietoma č. 3

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 553 099,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody