Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.05.2019 18:01

Karta obstarávania #PVO/2018/G
Bytový dom A, B (19+19 bj)

Informácie

ID zákazky
2040
Názov predmetu
Bytový dom A, B (19+19 bj)
Číslo spisu VO
PVO/2018/G
Číslo z vestníka VO
17563 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 796 237,65 EUR
Hlavný CPV
45210000-2 - Stavebné práce na stavbe budov
Doplňujúci CPV
45211340-4 - Stavebné práce na objektoch viacbytových budov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Novostavby bytových domov A a B, v ktorých bude umiestnených po 19 bytových jednotiek. Bytové domy A a B sú totožné päťpodlažné.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.01.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
04.01.2019 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Giraltovce
Adresa
Dukelská 75/77
Giraltovce
087 21, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Monika Ivanová
abizsro@gmail.com
+421 907353952
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5464

Dokumenty