Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.07.2019 13:25

Karta obstarávania #23/2018_Vybavenie_Ľubica
Vybavenie odborných učební_ZŠ Ľubica

Informácie

ID zákazky
2046
Názov predmetu
Vybavenie odborných učební_ZŠ Ľubica
Číslo spisu VO
23/2018_Vybavenie_Ľubica
Číslo z vestníka VO
240/2018-06.12.2018, 17474 - WYT
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
125 754,45 EUR
Hlavný CPV
39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,
rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu:
Časť 1: Didaktické pomôcky
Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT
Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok
Časť 4: Didaktické pomôcky – knižničný fond

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.01.2019 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Obec Ľubica
Adresa
Gen. Svobodu 127
Ľubica
05971, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Zuzana Furčák
furcak@arrpsk.sk
+421 907801473
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/7357

Dokumenty

Časť 1: Didaktické pomôcky

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
64 492,75 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
15 022,07 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30236000-2 - Rôzne počítačové vybavenie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
29 242,58 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
39160000-1 - Školský nábytok
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 4: Didaktické pomôcky - knižničný fond

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
16 997,05 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
22111000-1 - Knihy pre školy
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy