Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.05.2019 17:59

Karta obstarávania #2017/RAZ/75
Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Ráztočno

Informácie

ID zákazky
2058
Názov predmetu
Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Ráztočno
Číslo spisu VO
2017/RAZ/75
Číslo z vestníka VO
12979 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
373 572,06 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45262700-8 - Práce na zmene (úprave) budov
39715210-2 - Ústredné kúrenie
45321000-3 - Tepelnoizolačné práce
45262650-2 - Práce na obvodových konštrukciách/obkladoch
45421100-5 - Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Stavebné práce na zhotovení diela Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Ráztočno, podrobne
uvedené v súťažných podkladoch

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.10.2017 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
31.12.2018 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Obec Ráztočno
Adresa
Morovnianska 464/1
Ráztočno
97231, Slovenská republika
Procesný garant
Ľubomír Kubička
lubomir.kubicka@vosk.sk
+421 915821114
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5194