Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.10.2022 11:58

Karta obstarávania #OB22SOV013
Letecká preprava pre potreby SOŠV - Individuálne lety

Informácie

ID zákazky
21907
Názov predmetu
Letecká preprava pre potreby SOŠV - Individuálne lety
Číslo spisu
OB22SOV013
Druh postupu
Verejná obchodná súťaž
Typ šablóny
Verejná obchodná súťaž
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
235 100,00 EUR
Hlavný CPV
60400000-2 - Letecké dopravné služby
Doplňujúci CPV
60410000-5 - Pravidelné letecké dopravné služby
60130000-8 - Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Zabezpečenie jednosmernej alebo spiatočnej leteckej prepravy osôb určených Vyhlasovateľom z Bratislavy alebo Viedne do požadovaných destinácií.
Zabezpečenie transportu osôb a batožiny na letisko pri odlete a z letiska pri prílete späť.
Poskytovanie asistenčných služieb.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie návrhov
30.05.2022 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
30.05.2022 12:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Slovenský olympijský a športový výbor
Adresa
Junácka 6
Bratislava
83104, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Pavol Malinovský
malinovsky@obstarame.sk
+421 903282084

Dokumenty