Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.08.2022 15:33

Karta obstarávania #167
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Kysuce a Orava na obdobie rokov 2020-2021

Detail správy #20640

Dátum a čas doručenia
26.02.2019 16:12:22
Od
Žilinský samosprávny kraj
Komu
Všetkým
Typ
Iný dokument k zákazke
Predmet
Oznámenie o úpravy Zmluvy pre obidve časti predmetu zákazky vrátane jej vybranej prílohy

Dobrý deň prajem,

verejný obstarávateľ týmto oznamuje všetkým záujemcom, že v časti Dokumentov zverejnil Oznámenie o zmene Zmluvy a jej príloh, a to vo vzťahu k obidvom častiam predmetu zákazky. Oznámenie je verejne dostupné.

S úctou
Marcela Turčanová
Kontaktná osoba