Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.10.2022 10:45

Karta obstarávania #167
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Kysuce a Orava na obdobie rokov 2020-2021

Informácie

ID zákazky
2243
Názov predmetu
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Kysuce a Orava na obdobie rokov 2020-2021
Číslo spisu
167
Číslo z vestníka VO
3742 - MSS
Číslo z vestníka EU
2019/S 026-058082
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
42 571 541,0000 EUR
Hlavný CPV
60112000-6 - Služby verejnej cestnej dopravy
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

2.1. Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov autobusovej prímestskej dopravy, primerane vykonávaných v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia a zohľadňujúcich sociálne a environmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené dopravcami pravidelnej dopravy na komerčnom základe.
Účelom zákazky je zabezpečenie dopravnej obslužnosti vybraných regionálnych území kraja počas celého trvania kontraktu, na základe stanoveného prepravného poriadku a v krajom akceptovateľnej výške finančných prostriedkov.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.04.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
12.04.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Žilinský samosprávny kraj
Adresa
Komenského 48
Žilina
01109, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Dokumenty

Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Oravy

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
24 796 371,0000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34121100-2 - Autobusy verejnej dopravy
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Kysúc

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
17 775 170,0000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34121100-2 - Autobusy verejnej dopravy
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy