Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.08.2022 15:35

Karta obstarávania #167
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Kysuce a Orava na obdobie rokov 2020-2021

Detail správy #24852

Dátum a čas doručenia
03.04.2019 17:04:07
Od
Žilinský samosprávny kraj
Komu
Všetkým
Typ
Iný dokument k zákazke
Predmet
Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk z dôvodu očakávaného vydania predbežného opatrenia

Dobrý deň,

vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ disponuje informáciou o plánovanom vydaní predbežného opatrenia zo strany Úradu pre verejné obstarávanie vo vzťahu k začatiu konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe podaných námietok, avšak toto predbežné opatrenie nebolo verejnému obstarávateľovi doručené ani 48 hodín pred predkladaním
ponúk, verejný obstarávateľ sa rozhodol predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.
Uvedené rozhodnutie verejný obstarávateľ učil za účelom predídenia nejasnostiam a komplikáciám v prípade, ak by predbežné opatrenie bolo doručené v neprimerane krátkom čase pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
Súvisiace oznámenia verejný obstarávateľ odoslal do príslušných vestníkov a súčasne uverejnil v časti Dokumenty.

Verejný obstarávateľ danú situáciu nespôsobil a nemôže ju ovplyvniť.

S úctou
Marcela Turčanová