Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.08.2022 17:17

Karta obstarávania #167
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Kysuce a Orava na obdobie rokov 2020-2021

Detail správy #24926

Dátum a čas doručenia
04.04.2019 12:40:03
Od
Žilinský samosprávny kraj
Komu
Všetkým
Typ
Iný dokument k zákazke
Predmet
Oznámenie o doručení rozhodnutia o predbežnom opatrení

Dobrý deň prajem,

verejný obstarávateľ týmto oznamuje všetkým subjektom, že mu dnešný deň bolo doručené rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým Úrad pre verejné obstarávanie pozastavuje konanie verejného obstarávateľa, okrem úkonov súvisiacich s prípadným zrušením verejnej súťaže, a ktorým Úrad pre verejné obstarávanie rozhodol, že lehoty, ktoré určil verejný obstarávateľa (napr. lehota na predkladanie ponúk) a lehoty vyplývajúce zo zákona o verejnom obstarávaní (napr. lehota na odpovedanie na prípadné žiadosti o nápravu alebo žiadosti o vysvetlenia) neplynú, a to až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie v konaní preskúmaní úkonov kontrolovaného na základe námietok.

S úctou
Marcela Turčanová