Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.01.2020 20:27

Karta obstarávania #OKT/0007/19
Těžební činnost v městských lesích města Uherský Brod v roce 2019

Informácie

ID zákazky
2259
Názov predmetu
Těžební činnost v městských lesích města Uherský Brod v roce 2019
Číslo spisu VO
OKT/0007/19
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
245 455,00 Kč
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Predmet obstarávania

Předmětem je poskytnutí služby - těžební činnost.

Stručný opis obstarávania

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou služby spočívající v provedení těžební činnosti v městských lesích města Uherský Brod v roce 2019.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba listinne

Termíny

Lhůta na předkládání nabídek
21.01.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
TSUB, příspěvková organizace
Adresa
Větrná 2037
Uherský Brod
688 01, Česká republika
Procesný garant
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Ďalšie kontakty
TSUB, příspěvková organizace
Ing. Jaromír Dubský
tel.: 572 805 407
e-mail: jaromir.dubsky@ub.cz
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/05583926

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.