Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.09.2023 10:37

Karta DNS #06/2022/PJ_BaNM
Oprava a údržba ciest, chodníkov, parkovísk v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Informácie

ID zákazky
22878
Názov predmetu
Oprava a údržba ciest, chodníkov, parkovísk v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Číslo spisu
06/2022/PJ_BaNM
Číslo z vestníka VO
26067 - WYP Vestník č. 112/2022 - 11.05.2022
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce
Predpokladaná hodnota
200 000,00 EUR
Hlavný CPV
45200000-9 - Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb
Doplňujúci CPV
45230000-8 - Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení, na diaľnicach, cestách, letiskách a železniciach; práce na stavbe plôch
45233161-5 - Stavebné práce na stavbe chodníkov
45233160-8 - Cestičky a iné spevnené povrchy
45233120-6 - Stavebné práce na výstavbe ciest
45233200-1 - Rôzne práce vrchnej stavby
45233142-6 - Práce na oprave ciest
45233141-9 - Práce na údržbe ciest
45233223-8 - Obnova povrchu vozoviek
45233228-3 - Stavebné práce na zošľachťovaní povrchu
45233229-0 - Práce na údržbe krajníc
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dynamický nákupný systém pre flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich
reálnych potrieb verejného obstarávateľa, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. Predmetom zákazky je oprava a
údržba spodnej a vrchnej stavby pozemných ciest, chodníkov, parkovísk, ciest, ktoré sú v správe mestskej časti
Bratislava Nové Mesto.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
13.06.2022 12:00:00
Plánované otváranie žiadostí
13.06.2022 12:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
15.06.2024 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Adresa
Junácka 3216/1
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
83291, Slovenská republika
Procesný garant
Peter Jombík
peter.jombik@banm.sk
+421 249253250

Dokumenty