Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.03.2019 10:58

Karta obstarávania #08565/2018/ODDVO-2
Prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Banskobystrického samosprávneho kraja prostredníctvom operatívneho lízingu

Komunikácia