Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.06.2019 03:01

Karta obstarávania #08565/2018/ODDVO-2
Prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Banskobystrického samosprávneho kraja prostredníctvom operatívneho lízingu

Komunikácia