Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.09.2023 12:40

Karta zákazky #výzva č. 16/2022 OZ Podunajsko/Kamenivo/
Nákup kameniva pre OZ Podunajsko - výzva č.16/22

Táto zákazka je súčasťou DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informácie

ID zákazky
23126
Názov predmetu
Nákup kameniva pre OZ Podunajsko - výzva č.16/22
Číslo spisu
výzva č. 16/2022 OZ Podunajsko/Kamenivo/
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
10 000,00 EUR
Hlavný CPV
14212000-0 - Granuly, dryina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup kameniva rôznych frakcií . Miestom vykládky bude k.ú. Plášťovce.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.05.2022 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
23.05.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Organizačná zložka OZ Podunajsko
Adresa
Koháryho 2
Levice
93401, Slovenská republika
Procesný garant
Marek Tabernaus
marek.tabernaus@lesy.sk
+421 918334307

Dokumenty