Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.06.2018 01:30

Karta obstarávania #27/2017
Zastrešenie rampy vjazdu do garáže pobočka VšZP Poprad, Tolstého 3631/1, 058 01 Poprad

Informácie

ID zákazky
232
Názov predmetu
Zastrešenie rampy vjazdu do garáže pobočka VšZP Poprad, Tolstého 3631/1, 058 01 Poprad
Číslo spisu VO
27/2017
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
65 994.70 EUR
Hlavný CPV
45223210-1 - Oceľové konštrukcie
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia zastrešenia jestvujúcej rampy vjazdu do garáže - pobočka VšZP Poprad, Tolstého 3631/1, 058 01 Poprad

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
13.11.2017 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adresa
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovenská republika
Procesný garant
Matej Gál
matej.gal@vszp.sk
+421 220824715

Dokumenty