Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.10.2020 02:45

Karta obstarávania #OKT/0010/19
Dodávka hygienického materiálu - ELEKTRONICKÁ AUKCE

Informácie

ID zákazky
2336
Názov predmetu
Dodávka hygienického materiálu - ELEKTRONICKÁ AUKCE
Číslo spisu VO
OKT/0010/19
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
225 000,00 Kč
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Predmet obstarávania

Předmětem je dodávka hygienického materiálu.

Stručný opis obstarávania

Předmětem veřejné zakázky je dodání hygienického materiálu dle specifikace v příloze č. 2. Konečné hodnocení bude provedeno elektronickou aukcí.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta na předkládání nabídek
18.01.2019 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
TSUB, příspěvková organizace
Adresa
Větrná 2037
Uherský Brod
688 01, Česká republika
Procesný garant
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Ďalšie kontakty
Věcná stránka - Ing. Bohumír Gottfried, 572 805 401, bohumir.gottfried@tsub.cz
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/05583926

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.