Stav: Ukončená

Serverový čas: 21.10.2020 21:38

Karta obstarávania #TIP-09-18-PŘ-Ře
PD – Areál tramvaje Poruba

Informácie

ID zákazky
2339
Názov predmetu
PD – Areál tramvaje Poruba
Číslo spisu VO
TIP-09-18-PŘ-Ře
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
2 600 000,00 Kč
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet obstarávania

PD – Areál tramvaje Poruba

Stručný opis obstarávania

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 2 (dvě) samostatné části, kde dodavatel může podat nabídku pro jednu část, nebo všechny části veřejné zakázky. Výsledkem tohoto poptávkového řízení bude uzavření 2 (dvou) smluv o dílo s tím dodavatelem, který pro danou část veřejné zakázky předloží ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Veřejná zakázky na zpracování projektové dokumentace je rozdělena následovně:
Část A - PD - Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV
Část B - PD – Areál tramvaje Poruba – Pasport inženýrských sítí

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta na předkládání nabídek
19.02.2019 10:00:00
Lhůta na předkládání nabídek
26.02.2019 10:00:00
Lhůta na předkládání nabídek
26.02.2019 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
21.05.2019

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.

Část A - PD - Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 950 000,00 Kč
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Část B - PD – Areál tramvaje Poruba – Pasport inženýrských sítí

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
650 000,00 Kč
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy