Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2023 11:31

Karta obstarávania #1707/2022
Osobné ochranné pracovné prostriedky 22/23

Informácie

ID zákazky
23493
Názov predmetu
Osobné ochranné pracovné prostriedky 22/23
Číslo spisu
1707/2022
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
110 520,00 EUR
Hlavný CPV
18100000-0 - Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zadávanej zákazky je dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.06.2022 12:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Diana Kégler
diana.kegler@dpmk.sk
+421 556407346

Dokumenty