Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.06.2018 01:30

Karta obstarávania #TZ.261.26.2017
Dostawa piasku

Informácie

ID zákazky
238
Názov predmetu
Dostawa piasku
Číslo spisu VO
TZ.261.26.2017
Číslo z vestníka VO
TZ.261.26.2017
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zamówienie regulaminowe (poza ustawowe)
Typ obstarávania
Zamówienie regulaminowe (poza ustawowe) - Przetarg nieograniczony
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
14200000-3 - Piesok a íl
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
NUTS
PL224 - Czestochowski
Stručný opis obstarávania

Przedmiot zamówienia i warunki wykonywania umowy w załączonej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzorze umowy.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Składanie ofert I dokumentów. (Ponuka (len jedna obálka))
15.11.2017 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
Adresa
Jaskrowska 14/20
Częstochowa
42202, Poľská republika
Procesný garant
Katarzyna Walenta
katarzyna.walenta@pwik.czest.pl
+48 343773176

Dokumenty