Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.07.2024 20:47

Karta DNS #DNS CP 12/2022
Nákup informačných a komunikačných technológií

Informácie

ID zákazky
23896
Názov predmetu
Nákup informačných a komunikačných technológií
Číslo spisu
DNS CP 12/2022
Číslo z vestníka VO
27549 - WNT
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
148 500,00 EUR
Hlavný CPV
30213300-8 - Stolový počítač
Doplňujúci CPV
30213100-6 - Prenosné počítače
30230000-0 - Zariadenia súvisiace s počítačmi
48620000-0 - Operačné systémy
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek dodania tovaru v podmienkach obstarávateľskej organizácie bežne a všeobecne dostupných na trhu – nákup informačných a komunikačných technológií (zabezpečenie obnovy vyradených IT a komunikačných technológií a príslušenstva, komponentov pre opravy IT a KT).

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
22.06.2022 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
22.06.2022 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
22.06.2026 00:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty

Zákazky