Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.11.2023 02:47

Karta obstarávania #04/2022/VOU
Chirurgický šijací materiál určený na zabezpečenie potrieb Východoslovenského onkologického ústavu a.s.

Informácie

ID zákazky
23939
Názov predmetu
Chirurgický šijací materiál určený na zabezpečenie potrieb Východoslovenského onkologického ústavu a.s.
Číslo spisu
04/2022/VOU
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ šablóny
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Tovar
Hlavný CPV
33141120-7 - Svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť)
Doplňujúci CPV
33141121-4 - Chirurgické nite na zošívanie rán
33141125-2 - Materiál na chirurgické zošívanie
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Bližšie informácie sú uvedené v dokumente s názvom "Oznámenie o PTK-Chirurgický šijací materiál pre zabezpečenie potrieb Východoslovenského onkologického ústavu a.s." a v ďalších prílohách.

Poznámka

1. V prípade záujmu o účasť v PTK, predloženie cenovej ponuky je potrebné prostredníctvom okna "KOMUNIKÁCIA" v komunikačnom systéme JOSEPHINE.
2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK, je potrebné kontaktovať verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v systéme JOSEPHINE. Zároveň sú tieto informácie k dispozícií na stiahnutie v okne "Prehľad" v systéme JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej PTK, aby v danej PTK zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Verejný obstarávateľ zároveň oznamuje záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskych subjektov, že príslušná PTK slúži okrem stanovenia požiadaviek (transparentných) na opis predmetu zákazky, získania predpokladanej hodnoty zákazky aj na zistenie potreby rozdelenia predmetu zákazky na časti (ak je to relevantné) pre zabezpečenie hospodárskej súťaže.

Termíny

Len komunikácia
19.10.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
041 91, Slovenská republika
Procesný garant

sovariova@vou.sk
+421 556135115

Dokumenty