Stav: Ukončená

Serverový čas: 12.04.2024 23:35

Karta obstarávania #6/2022
Hydrogeologický prieskum

Informácie

ID zákazky
24094
Názov predmetu
Hydrogeologický prieskum
Číslo spisu
6/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
15 750,00 EUR
Hlavný CPV
71351900-2 - Geologické, oceánografické a hydrologické služby
Doplňujúci CPV
71351910-5 - Geologické služby
71351913-6 - Služby týkajúce sa geologického prieskumu
71351730-9 - Geologický prieskum
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Hydrogeologický prieskum vrátane čerpacej skúšky a akreditovaný rozbor vody v minimálnej analýze v zmysle prílohy č. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 247/2017 Z. z. pre rozvod polievacích vodovodov z 21 studní z dôvodu kompletnej rekonštrukcie polievacích vodovodov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.06.2022 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Martin Kováč
martin.kovac@petrzalka.sk
+421 947487183

Dokumenty