Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.06.2018 01:31

Karta obstarávania #35804/2017
Dodávka nabíjacích staníc elektromobilov pre mesto Trnava

Informácie

ID zákazky
241
Názov predmetu
Dodávka nabíjacích staníc elektromobilov pre mesto Trnava
Číslo spisu VO
35804/2017
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
19 500.00 EUR
Hlavný CPV
31610000-5 - Elektrické zariadenia pre motory a vozidlá
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Mesto Trnava obstaráva štyri stojanové AC nabíjacie stanice pre elektromobily pripojené na backendový systém.
Predmet zákazky (dodávka) zahŕňa:
- vypracovanie realizačného projektu
- inžiniering – vybavenie potrebných povolení a ohlášky na stavebný úrad, vrátane pripojenia do distribučnej siete a rozkopávok a ich uvedenia do pôvodného stavu
- dodanie 4 stojanových nabíjacích AC staníc, montáž a inštaláciu, položenie elektrickej kabeláže, v prípade potreby inštaláciu ističov alebo rozvádzačov, skúšobnú prevádzku a odovzdanie plne funkčného systému vrátane všetkých povolení potrebných na prevádzku do užívania
- zaškolenie užívateľov
- údržbu a servis počas záručnej doby a po jej uplynutí minimálne ďalších 5 rokov
- aplikačnú podporu a prístup do backendového systému počas záručnej doby a po jej uplynutí
- ostatné požiadavky v zmysle výzvy na predkladanie ponúk

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
16.11.2017 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Miroslav Lalík
miroslav.lalik@trnava.sk
+421 915972143

Dokumenty