Stav: Ukončená

Serverový čas: 12.04.2024 22:52

Karta obstarávania #2022031
Vydanie knihy o speváckom súbore Petržalčanka

Informácie

ID zákazky
24140
Názov predmetu
Vydanie knihy o speváckom súbore Petržalčanka
Číslo spisu
2022031
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 000,00 EUR
Hlavný CPV
22110000-4 - Tlačené knihy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Vydanie knihy, ktorá sa venuje histórií seniorského speváckeho súboru Petržalčanka v objeme 300 kusov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.06.2022 18:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Slašťanová
jana.slastanova@petrzalka.sk
+421 268288500

Dokumenty