Stav: Ukončená

Serverový čas: 12.04.2024 23:46

Karta obstarávania #2022034
Preventívna a záchranná činnosť na jazere Veľký Draždiak

Informácie

ID zákazky
24144
Názov predmetu
Preventívna a záchranná činnosť na jazere Veľký Draždiak
Číslo spisu
2022034
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
11 912,00 EUR
Hlavný CPV
85100000-0 - Zdravotnícke služby
Doplňujúci CPV
75252000-7 - Záchranné služby
75122000-7 - Zdravotnícke služby verejnej správy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Poskytovanie zdravotnej ,, prvej pomoci“ vodnou záchranou službou návštevníkom otvorenej vodnej plochy – jazera.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.06.2022 18:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Slašťanová
jana.slastanova@petrzalka.sk
+421 268288500

Dokumenty