Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.04.2024 05:56

Karta obstarávania #MK/A/2022/16264
Elektronická úradná tabuľa

Informácie

ID zákazky
24254
Názov predmetu
Elektronická úradná tabuľa
Číslo spisu
MK/A/2022/16264
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Bez uzatvorenie zmluvy
Hlavný CPV
48813100-1 - Tabule pre elektronické prehľady správ
Doplňujúci CPV
48810000-9 - Informačné systémy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

2x Informačný elektronický kiosk s 55" dotykovou obrazovkou do exteriéru pre zobrazovanie správ na úradnej tabuli vrátane inštalácie.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
01.06.2022 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Viktor Fenďa
viktor.fenda@kosice.sk
+421 556419244