Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.05.2024 12:34

Karta obstarávania #2083/2019-260
Systémová a aplikačná podpora a rozvoj Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov

Informácie

ID zákazky
2448
Názov predmetu
Systémová a aplikačná podpora a rozvoj Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov
Číslo spisu
2083/2019-260
Číslo z vestníka VO
4147-MSS
Číslo z vestníka EU
2019/S 032-072044
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
7 946 667,00 EUR
Hlavný CPV
72250000-2 - Služby týkajúce sa podpory systému
Doplňujúci CPV
72212000-4 - Programovanie aplikačného softvéru
72261000-2 - Softvérové podporné služby
72260000-5 - Služby súvisiace so softvérom
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytnutie a zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou a rozvojom existujúceho Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov vyvinutého a naprogramovaného na SW platforme Fabasoft eGov Suite (ďalej ako IS ESS AP) s cieľom zabezpečiť dostupnosť, funkčnosť a udržateľnosť IS ESS AP prevádzkovaný pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len objednávateľ) a pre právnické osoby v jeho pôsobnosti (ďalej len rezortné organizácie) s predpokladaným počtom používateľov do 6 500, a to prostredníctvom nasledujúcich služieb:

A.Systémová a aplikačná podpora IS ESS AP,
B.Rozvoj IS ESS AP.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.03.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
25.03.2019 13:00:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Adresa
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovenská republika
Procesný garant
Lucia Kohútková
lucia.kohutkova@land.gov.sk
+421 259266298

Dokumenty