Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.06.2018 01:31

Karta obstarávania #35978/2017
Vianočná exteriérová výzdoba vrátane montáže a demontáže

Informácie

ID zákazky
249
Názov predmetu
Vianočná exteriérová výzdoba vrátane montáže a demontáže
Číslo spisu VO
35978/2017
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
31500000-1 - Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Doplňujúci CPV
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka, montáž a demontáž vianočného exteriérového osvetlenia mesta Trnava, ktorá bude inštalovaná v centrálnej mestskej zóne.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Súťažné kolo (Ponuka (len jedna obálka))
16.11.2017 13:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
František Drgoň
frantisek.drgon@trnava.sk
+421 918466551

Dokumenty