Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.07.2018 15:24

Karta obstarávania #4347/2017
Stravné lístky 2018-2020

Informácie

ID zákazky
251
Názov predmetu
Stravné lístky 2018-2020
Číslo spisu VO
4347/2017
Číslo z vestníka VO
16196-MSS
Číslo z vestníka EU
2017/S 221-459322
Druh postupu
Nadlimitné zákazky
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
413 000.0000 EUR
Hlavný CPV
30199770-8 - Stravné poukážky
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Áno
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov Mestského úradu v Žiari nad Hronom (ďalej len verejný obstarávateľ), formou zabezpečenia reštauračných služieb na základe akceptovania stravných poukážok dodávateľa v nominálnej hodnote 3,50 eur.€. Rozsah predmetu zákazky sa odvíja od počtu stravných poukážok, a to od predpokladanej hodnoty 118 000 kusov stravných poukážok na obdobie 36 mesiacov (01.01.2018-31.12.2020). Plnenie zmluvy bude na základe čiastkových objednávok verejného obstarávateľa.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Ponuka (Ponuka (len jedna obálka))
14.12.2017 10:00:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Ul. Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty